- مقالات و پروژه های دانشجویی بررسي اثرات زيست محيطي پسماندهاي هسته اي

بررسي اثرات زيست محيطي پسماندهاي هسته اي

بررسي اثرات زيست محيطي پسماندهاي هسته اي

پسماندهاي هسته اي با آلوده ساختن خاك، هوا، آب و منابع غذایی كه حیات جانداران به آنها وابسته است، اثرهای زیست محیطی فاجعه باری بر جای بگذارند. بشر تنها موجودی نیست كه تحت تاثیر تابش های رادیواكتیو قرار می گیرد. حشرات، ماهیان، دوزیستان و خزندگان، پرندگان، پستانداران و كلاً تمام جانوران اهلی و وحشی می­توانند آلوده شوند.

مديريت زباله هاي هسته اي به عهده مديريت پسمانداري مي باشد. مديريت پسمانداري وظيفه دارد زباله هاي هسته اي را بر حسب نوع پسماند هاي توليد شد، نيمه عمر آنها، نوع پرتوهاي توليدي، مقدار و اكتيويته پسماندها، شكل فيزيكي پسماندها و... فرآيندهاي آمايش و نحوه دور ريزي و دفن را طراحي و اجرا نمايد، به نحوي كه كمترين آلودگي زيست محيطي را ايجاد كند. بدين منظور اين پسماندها جداسازي شده و رقيق سازي مي شوند كه در نتيجه آن غلظت راديونوكلئويدهايي كه به طبيعت باز مي گردند كاهش يافته و به محيط زيست ضرري نرساند. بنابراين پسماندها بايد در انبارهاي عميق و دائمي دفن شوند.

در هر مرحله از چرخه‌ي سوخت تكنولوژي‌هاي كاربردي براي دفع ايمن پسماند‌هاي راديواكتيو وجود دارد و روش‌هاي امني براي دفن نهايي پسماند‌هاي سطح بالا به صورت فني ايجاد شده است كه توافق‌هاي بين المللي تأكيد بر دفن هاي عميق زيرزميني اين مواد دارد. اين نوشتار به بررسي ايده‌اي نوين دفن پسماند‌ها و انتخاب روش‌هاي جديد و تعيين ويژگي‌هاي چنين انبارهايي مي­­پردازد.

فصل هاي اين نوشتار بطور اختصار به تاريخچه انرژي هسته‌اي،معرفي چرخه سوخت، چگونگي توليد پسماندهاي هسته اي واثرات آنها بر محيط زيست، تدابیر بین المللی حفاظت ازمحیط زیست در قبال آلودگی اتمی، چگونگي آمايش، انتقال و دفن پسماندهاي هسته اي مي پردازد.

فهرست مطالب

چكيده. أ‌

فصل اول- تاريخچه انرژي هسته‌اي.. 1

 1. 1. مقدمه 1
 2. 2. طلوع فيزيك هسته‌اي.. 2
 3. 3. كشف شكافت... 3
 4. 4. تعداد نيروگاه هاي هسته اي در جهان.. 4
 5. 5. تحقيقات و توسعه راكتورهاي هسته‌اي.. 4
 6. 6. توسعه سلاحهاي هسته‌اي.. 5
 7. 7. مشاجرات بر سر نيروي هسته‌اي.. 7
 8. 8. انرژی هسته ای در ایران.. 9

فصل دوم – چرخه سوخت هسته ای.. 11

 1. 1. مقدمه 11
 2. 2. اورانيوم 11
 3. 3. چرخه سوخت هستهای چیست؟. 13
 4. 4. انواع جريان فرآيندهاي چرخه سوخت... 17
 5. 5. غنی سازی اورانیوم و طرق مختلف آن.. 18
 6. 6. کاربردهای اورانیوم غنی شده. 20

فصل سوم- توليد پسماند های هسته ای وانواع مختلف پسماند.. 22

 1. 1. انواع پسماندهاي هسته اي در چرخه سوخت... 22
 2. 2. پسماند های بوجود آمده از كانه آرايی(استخراج سنگ معدن). 23
 3. 3. پسماند های مراحل تصفيه ، تبديل و غنی سازی.. 24
 4. 4. پسماند های كارخانه ساخت ميله های سوخت... 24
 5. 5. پسماند های راكتور. 25
 6. 6. پسماند هاي بازفرايابي.. 25

فصل چهارم- پسماند هاي هسته اي و اثرات آن بر محيط زيست... 28

 1. 1. مقدمه 28
 2. 2. منابع رادیواکتیویته در محيط زيست... 28
 3. 3. آلودگی اتمی.. 28
 4. 4. مشکلات ناشی از پسماند هاي هسته ای.. 29
 5. 5. عوارض ناشی از انرژی هسته ای.. 29
 6. 6. اثرات سوانح هسته ای بر محيط زيست... 30
 7. 7. تاثیرات نامطلوب بر بهداشت و سلامت... 31
 8. 8. اثرات آلودگي.. 32
 9. 9. بیماری پرتوتابی.. 32
 10. 10.اثرات بیولوژیکی.. 33
 11. 11.سرطانزایی تابش پرتوها 37
 12. 12.آثار وراثتی تشعشع در انسان.. 39
 13. 13.تاثیرات ­نامطلوب بر گیاهان و جانوران.. 40
 14. 14.مزاياي استفاده از انژي هسته اي.. 41
 15. 15.كاربرد هاي صلح آميز انرژي هسته اي.. 45
 16. 16.رهاكردن مواد راديواكتيو درمحيط... 46
 17. 17.راههاي نشر مواد رها شده در محيط زيست و پرتودهي آنها 46
 18. 18.پخش مواد راديواكتيو در جو. 49
 19. 19.مونيتوري (وارسي) تشعشع در محيط... 51
 20. 20.پرتوگيري از قسمت‌هاي مختلف چرخه‌ي سوخت... 52
 21. 21.كنترل آلودگي(رفع آلودگي) مواد راديواكتيو. 54
 22. 22. اندازه‌گيري راديواكتيويته در نمونه‌هاي از محيط زيست... 58
 23. 4.23.حادثه‌ي نيروگاه هسته‌اي چرنوبيل و پيامدهاي آن.. 60
 24. 4.24 .تدابیر بین المللی حفاظت از محیطزیست در قبالآلودگی اتمی.. 64

فصل پنجم-اهميت پسمانداری هسته ای.. 71

 1. 1. مقدمه 71
 2. 2. مديريت ،اهداف و وظايف پسمانداري.. 71
 3. 3. شكل،انواع و طبقه بندي پسماندهاي پرتوزا 72
 4. 4. توسعه بهره برداری از انرژی هسته ای.. 72
 5. 5. پسمانداری سوخت مصرف شده در راكتورهای هسته ای.. 75
 6. 6.ارزيابی شرايط و انتخاب روش پسمانداري مناسب... 77
 7. 7. تحولات پسمانداری هسته ای در چند دهه اخير. 85

فصل ششم- ترابری و خنك سازی پسماند های هسته ای.. 88

 1. 1. ترابری پسماند های هسته ای.. 88
 2. 2. خنك سازی پسماند های سطح بالا.. 89
 3. 3. مسائل ايمنی و زيست محيطي در طول عمليات روی پسماند ها و جابجايی آنها 90

فصل هفتم- آمايش،بسته بندي و شيوه هاي دفن پسماند هاي هسته اي.. 91

 1. 1. مقدمه 91
 2. 2.آمايش پسماند‌ها 92
 3. 3. بسته بندی پسماند‌ها 96
 4. 4. دفن پسماند هاي هسته اي.. 100

فصل هشتم- نمونه هاي طراحی پسماندگور. 118

 1. 1. در سازه رس... 118
 2. 2. در سنگ سخت... 121
 3. 3. انتخاب سازه پسماندگور. 124
 4. 4. مشخص كردن سايت پسماندگور. 125
 5. 5. نتيجه گيری.. 127

فصل نهم – چرخه بازفرايابی.. 141

 1. 1. مراحل عملیات باز فراوری.. 128
 2. 2. نكات مهم در رابطه با چرخه باز فرايابي.. 129

نتيجه گيري................................................. 130

تعاریف و اصطلاحات... 132

منابع و ماخذ( REFERENCES). 134

 


فهرست جداول

1-2) مشخصات عنصر اورانیوم. 12

1-3) پسماندهای بسته بندی شده حاصل از بخش های چرخه سوخت... 22

2-3) پسماندهای راکتور در چرخه اصلی برای تولید یک هزار مگاوات سال برق.. 25

1-4) نمونه هایی از مونیتوری تشعشع در محیط زیست... 52

1-7) مشخصات محفظه های اصلی.. 96

2-7) خواص سنگ نمک..... 109

3-7) خواص سازه نمک (توده سنگ). 110


فهرست نمودارها

1-2) فرآیندهای چرخه سوخت هسته ای.. 17

1-4) چگونگی انتقال مواد رادیواکتیو به زنجیره غذایی.. 34


فهرست اشکال

1-2) چرخه سوخت هسته ای.. 18

2-2) مرحله غنی سازی در چرخه سوخت هسته ای.. 19

3-2) چرخه سوخت هسته ای.. 20

4-2) مرحله غنی سازی اورانیوم در ایران.. 21

1-4) راه های انتقال مواد رادیواکتیو رها شده در جو به بدن انسان.. 48

2-4) فرآیندهای پراکندگی و دفع مواد رادیو اکتیو در جو. 48

3-4) طرح ساده ای از انتقال آلودگی مواد رادیواکتیو در آب های سطحی، اقیانوس ها و آب های زیر زمینی.. 49

4-4) تاثیر سرعت باد بر غلظت مواد گازی.. 50

5-4) تغییر پذیری باد. 51

6-4) طرحی از دستگاه نمونه گیری از ذرات رادیو اکتیو موجود در هوا.......................................................................... 58

7-4) طرح ساده اسباب نمونه گیری.. 59اشتراک بگذارید:

پرداخت هزینه و دریافت فایل

مبلغ قابل پرداخت 1,200,000 ریال
نمایش لینک دانلود پس از پرداخت هزینه

درصورتیکه برای خرید اینترنتی نیاز به راهنمایی دارید اینجا کلیک کنید


پرداخت اینترنتی - دانلود سریع - اطمینان از خرید

فایل هایی که پس از پرداخت می توانید دانلود کنید

نام فایلحجم فایل
2_182691_1238.zip11.6 MB