- مقالات و پروژه های دانشجویی سوالات آزمونهای استخدامی

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش

نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش شامل 500 صفحه سوالات عمومی و اختصاصی آموزش و پرورش ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

بسته کامل سوالات آزمون های استخدامی

بسته کامل سوالات آزمون های استخدامی شامل 9 فایل سوالات عمومی (420 صفحه ) و شامل 7 فایل سوالات اختصاصی (730 صفحه) برای رشته های مورد نیاز ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سوالات آزمون عمومی و تخصصی استخدامی بانکها

سوالات آزمون عمومی و تخصصی استخدامی بانکها شامل 9 فایل سوالات عمومی (420 صفحه ) و شامل 7 فایل سوالات اختصاصی (730 صفحه) برای رشته های مورد نیاز   ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سوالات آزمون استخدامی مخابرات

سوالات آزمون استخدامی مخابرات شامل 8 فایل 420 صفحه سوالات تخصصی و عمومی آزمونهای استخدامی مخابرات ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

سوالات آزمون استخدامی بهزیستی

سوالات آزمون استخدامی بهزیستی شامل 6 فایل 235 صفحه ای سوالات عمومی و تخصصی آزمون استخدامی بهزیستی ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی

نمونه سوالات آزمون استخدامی تامین اجتماعی شامل 8 فایل 200 صفحه ای سوالات اختصاصی آزمون تامین اجتماعی می باشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نمونه سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان

نمونه سوالات آزمون استخدامی فولاد مبارکه اصفهان شامل 6 فایل 180 صفحه ای سوالات عمومی و 2 فایل 200 صفحه ای سوالات آزمونهای استخدامی میباشد ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت

نمونه سوالات آزمون استخدامی شرکت نفت شامل 3 فایل سوالات عمومی (110 صفحه ) و شامل 5 فایل سوالات اختصاصی (80 صفحه ) ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات

نمونه سوالات آزمون استخدامی بانک صادرات 3 فایل 88 صفحه pdf به اضافه سوالات عمومی استخدامی بانکها 430 صفحه ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان

نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداریها

نمونه سوالات آزمون استخدامی شهرداریها شامل 17 فایل سوال آزمونهای استخدامی شهرداری ...

توضیحات بیشتر - دانلود 3,000 تومان
تعداد صفحه(2):